Dagelijks bereikbaar van 9.00-12.00
06 83649472

Bewindvoering

Wij zorgen voor al uw geldzaken wanneer u dat zelf niet (meer) kunt!

Financiële gezondheid is één van de pijlers onder een goed bestaan. Helaas is niet iedereen in staat om zijn geldzaken zelf zorgvuldig te regelen. Voor Elkaar Bewindvoering kan hierin voorzien, aansluitend bij de behoefte van cliënt.

De Rechtspraak over inhoud Beschermingsbewind

Bekijk hier het filmpje

 
Bent u het overzicht over uw inkomsten en uitgaven kwijt? Blijven rekeningen liggen of zijn er schulden waarvan u wakker ligt? Een beschermingsbewindvoerder kan u helpen om weer overzicht en duidelijkheid te krijgen.

Beschermingsbewind is bedoeld voor personen die om diverse redenen niet zelfstandig in staat zijn om hun financiën te beheren.
Een reden kan zijn dat er een schuldenproblematiek is, een lichamelijke of geestelijke situatie, een verslaving of verkwisting.
Een bewindvoerder beheert het vermogen en inkomsten/uitgaven en zorgt dat alle rekeningen betaald worden.
Wij maken een duidelijk overzicht van de situatie en kijken samen waar verbeterpunten zijn.
We zorgen dat alle vaste lasten betaald worden en maken afspraken over leefgeld, spaardoelen en overige wensen.

Zoekt u een betrouwbare en betrokken bewindvoerder? Neem gerust contact op met de heer drs. Maarten Nijhof,  Mobielnr. 0683649472